top of page

ATELIER

„Restaurování nábytku je dlouhá cesta poznávání historie a zdokonalování sebe sama. Snažíme se, aby naše práce oživovala díla, vracela jim duši a abychom se stali dalším článkem v němém příběhu věcí.”

Ruční práce a důraz na původní technologie

      Když se rozhodnete svěřit mi k péči svou starožitnost, zastavíme se společně v čase. Vystoupíme z hektické doby, přestaneme pachtivě hledat dávno objevené a nasajeme spolu s vůní vosků a jantarových laků i moudrost předků, kteří už dávno zlatí jen kontury mraků na nebesích.

Kladu veliký důraz na ruční práci. Veškeré postupy vychází z původních autentických technologii a jsou podloženy dlouholetým studiem odborné a historické literatury. S kolegy se s láskou věnujeme restaurování starožitného nábytku, pozlacování, opravám dřevěných prvků umístěných v historických objektech, jako jsou dveře, schodiště nebo stropy.

Jak práce probíhá?

      Ke každému kusu přistupujeme v ateliéru individuálně, tak, aby naše práce zachovávala rukopis původního tvůrce. Povrch nábytku upravujeme vždy technologií odpovídající době, ve které byl vyroben. Používáme rozmanité politury ze směsí přírodních pryskyřic, vosky i jantarové a kopálové laky. Veškeré lepení je prováděno kožním a kostním klihem, který má ve výrobě nábytku tradici sahající k počátkům lidstva. K restaurování patří i budování rozsáhlého souboru historického nářadí a materiálů jako jsou dýhy, šrouby, kování nebo klíče, které požíváme pro svoji práci.

      Naše firma spolupracuje se zkušenými odborníky i z oborů čalounictví, kovářství nebo restaurování malby, tak aby se našim zákazníkům dostalo komplexních služeb. Poskytujeme možnost vypracování restaurátorského záměru a zprávy, včetně fotografické dokumentace a konzultací, týkajících se obnovy historických prostor a mobiliáře.

 

bottom of page